Första metodutbildningen i Göteborg genomförd

by Anne Lundin on januari 9, 2020, no comments

Jag har ett fyraårigt avtal med Göteborgs stad gällande utbildning om autismspektrumtillstånd. Uppdraget består av ett antal endagsföreläsningar för grupper om 80-100 personer. Under dessa heldagsföreläsningar deltar, framför allt, personer som arbetar på boenden med särskild service samt dagliga verksamheter enligt LSS men även personer från socialpsykiatrin. Ämnet för denna heldag är teoretisk kunskap om autismspektrumtillstånd.

När samtliga personer i en personalgrupp har deltagit i denna heldagsföreläsning hålls en tredagars metodutbildning i varje enskild personalgrupp. Första dagen ägnas åt teoretisk genomgång av olika arbetsmetoder. Andra dagen fokuserar vi på det den aktuella gruppen anser vara viktigt. Dagen kan t ex ägnas åt att diskutera enskilda individer och, med hjälp av det vi har gått igenom, försöka hitta nya vägar i arbetet eller fördjupning i någon av de arbetsmetoder vi har berört under dagen innan.

Efter denna andra dag gör vi ett uppehåll då personalgruppen arbetar med det man kommit fram till. Efter några veckor träffas vi igen för uppföljning.

Under hösten genomförde jag den första metodutbildningen och upplägget känns väl genomtänkt. Samtliga deltagarna har en gemensam teoretisk bas från fördjupningsdagen samt den första av de tre metodutbildningsdagarna och kan under dag två och tre arbeta med att omvandla denna teoretiska kunskap till praktisk nytta och till ett gemensamt arbetssätt.


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 165