Utbildning

kurs1

I verksamheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det viktigt att hela personalgruppen har en gemensam kunskapsgrund.

För att kunna enas om ett arbets- och förhållningssätt är det nödvändigt att alla är införstådda med på vilka sätt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta fungerar annorlunda än personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jag kan erbjuda uppdragsutbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anpassad till aktuell verksamhet.

Utbildningen kan kombineras med kontinuerlig handledning eller några uppföljande tillfällen då vi koncentrerar oss på enskilda individer i verksamheten.

Sedan november 2010 tillbringar jag en stor del av min tid i Norrköping där jag under fyra år ska utbilda Norrköping kommuns personal om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen består av sex heldagar teori som följs av sju tillfällen handledning. Mer information om utbildningen i Norrköping

Några citat från utvärderingar av utbildningar jag har hållit

”Har arbetat inom utbildning/vård och omsorg i mer än 20 år. Detta är nog den bästa kursen jag gått hittills. Tack för tydlighet!”

 ”Tack för en fantastisk utbildning. Hoppas många fler får möjlighet att gå den!”

 ”Bästa kurs jag gått! Oerhört givande, lärorikt och intressant.”

 ”Vill ha mer! Tar detta med mig och ska försöka att skapa en levande dialog i arbetslaget. Tack!”

 ”Jag vill inte att kursen ska vara slut, har varit underbart, roligt och lärorikt!!”

 ”Ett hjärtligt tack för att du delar med dig av din kunskap. Om alla kurser vore så bra och genomarbetade som den här kursen så skulle alla personer vilja vidareutveckla sig. Tusen tack!”

 ”Utbildaren är mycket kunnig och har delat med sig av sina kunskaper på bästa sätt. Hon har berört oss väldigt känslomässigt.”

 ”Utbildaren har förmedlat kunskap på ett roligt sätt. Man har både skrattat och gråtit!”

 ”Utbildaren är en mycket skicklig kursledare. Det har bara varit underbart att få vara med om den här kursen. Ett stort tack för att du har förmedlat din fina kunskap.”

 

 


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 164