Projekt ”Autismhund”

by Anne Lundin on januari 26, 2015, no comments

”Autismhund”

Nu fortsätter Autism och Aspergerförbundet projektet ”Autismhund” i Norrköping och Linköping.
Projektet syftar till att stärka barn och ungdomars självkänsla och självförtroende samt att utveckla sociala och kommunikativa förmågor.

Vid intresse finns möjlighet att anordna ”Autismhund” även i andra delar av landet.

Bakgrund
Sociala Tjänstehundar är en komplementär behandlingsmetod som syftar till att skapa ökat välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt hos personer i olika vårdsituationer.

Hundarna arbetar med personer inom psykiatrin, personer i drogbehandling samt med personer med olika former av fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med depression och långvarig sjukfrånvaro arbetar med hundarna för att lättare kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Genom att använda sig av sociala Tjänstehundar har man kunnat konstatera en rad olika vinster inom den svenska vården: Sänkt ångest och oro, ökad känsla av trygghet och minskad känsla av ensamhet och därmed en minskad användning av lugnande och ångestdämpande mediciner.

Hundarna vet ingenting om klientens förflutna eller nuvarande situation, hundarna dömer inte och lägger ingen värdering i personer med avvikande kroppsspråk eller personer som, t ex, är rullstolsburna.

Klienten känner sig bekräftad och sedd, får en ökad känsla av sammanhang och utvecklar sin egen empatiska förmåga. Det är viktigt för personer med vårdbehov att få ge något tillbaka, kanske hjälpa till med hunden, klappa, mata, ge vatten eller gå ut på promenad.

Projekt ”Autismhund”
Projekt ”Autsimhund” är speciellt utvecklat för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och består av en rad olika övningar att göra tillsammans med hunden. Övningarna är utvecklade i samarbete med Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB. Som deltagare i projektet får man en egen träningstid och börjar alltid på en nivå som känns trygg. Det är viktigt att få lyckas.

För mer information kontakta Autism och Aspergerförbundet i Östergötland eller hundförare Maria Persson direkt på telefonnummer 0704-455992


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 165