Handledning

Jag kan erbjuda handledning för personalgrupper som arbetar i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

I handledningen är ett syfte att finna strategier och alternativa vägar för att hantera komplicerade situationer i yrkesvardagen. Ett annat syfte är att medvetandegöra värdegrunder och etiska ställningstaganden som ligger till grund för arbetet.

Min roll som handledare är att få deltagarna att identifiera sin egen kunskap och utifrån denna komma fram till lösningar och gemensamma arbets – och förhållningssätt. Processen bygger på delaktighet och ansvar både för handledaren och handledningsgruppen.

 


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 164