Kategori: Skola

Särskilt stöd saknas på fritidshemmen

by Anne Lundin on november 21, 2014, no comments

Fritidshemmen saknar resurser för barn i behov av särskilt stöd uppger fyra av fem fritidspedagoger i tidningen Fritidspedagogiks undersökning. Kommunerna bryter därmed mot skollagen. Länk

Inkludering svårt men viktigt

by Anne Lundin on november 18, 2014, no comments

Ibland är det nödvändigt med exkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. För många elever innebär det en positiv förändring att gå i särskild undervisningsgrupp, visar Skolinspektionens granskning. Länk

En skola för alla och envar

by Anne Lundin on november 12, 2014, no comments

Eva Nordin-Olson: ”Barn med funktionshinder löper risk att misslyckas i skolan, utveckla psykisk ohälsa och hamna i socialt utanförskap. Ändå är det möjligt att anpassa fysisk miljö  och arbetssätt så att alla elever får rätt förutsättningar för att lyckas såväl socialt som kunskapsmässigt”. Länk

Tufft i skolan för elever med AST

by Anne Lundin on november 12, 2014, no comments

Många elever med diagnoser som autism och Asperger syndrom missar mycket undervisning och kunskapen i skolorna är för låg. Det anser Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare i Autism- och Aspergerförbundet. Länk


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 165