Kategori: Hjälpmedel

Ung och Asperger

by Anne Lundin on februari 5, 2015, no comments

Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting, ligger bakom sidan Ung och Asperger som innehåller bra information om Asperger syndrom samt konkreta tips på hur man hanterar olika situationer. Länk

Projekt ”Autismhund”

by Anne Lundin on januari 26, 2015, no comments

”Autismhund” Nu fortsätter Autism och Aspergerförbundet projektet ”Autismhund” i Norrköping och Linköping. Projektet syftar till att stärka barn och ungdomars självkänsla och självförtroende samt att utveckla sociala och kommunikativa förmågor. Vid intresse finns möjlighet att anordna ”Autismhund” även i andra delar av landet. Bakgrund Sociala Tjänstehundar är en komplementär behandlingsmetod som syftar till att skapa [...]

Personer med autismspektrumtillstånd sökes för att delta i projekt

by Anne Lundin on oktober 15, 2014, no comments

KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Programmet baseras på beteenderiktade principer och utgår från barnets valda problembeteenden, kunskaper om social kognition och samarbete med såväl föräldrar som lärare. Gruppbehandlingen innehåller övningar i sociala färdigheter samt diskussioner om social kognition, socialt samspel, självreflektion och beskrivning av sig själv och [...]

Boktips: Det finns alltid ett sätt, Lösningsfokus och ADHD

by Anne Lundin on februari 27, 2014, no comments

”Det finns alltid ett sätt” är en del i Unga vuxna-projektet som bedrivs av Riksförbundet Attention med stöd från Arvsfonden. Projektet är treårigt och riktar sig till unga vuxna (18-30 år) med ADHD. Från Attentions sida: ”Boken bygger på erfarenheter och tips från unga vuxna med ADHD; praktiska råd för att få vardagen att fungera bättre. [...]


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 164