Kategori: Föreläsningar

Konsekvenser av covid-19

by Anne Lundin on april 10, 2020, no comments

Den nuvarande situationen får stora konsekvenser för arbetet som föreläsare. I uppdraget för Göteborgs stad handlar det om föreläsningar för grupper på cirka 100 personer och dessa är givetvis inställda hela våren. Det som fortgår är handledningsuppdrag i mindre personalgrupper. I stället ägnar jag arbetstiden åt att, tillsammans med en kollega, skriva på en bok. [...]

Heldagsföreläsning, i Göteborg, om autismspektrumtillstånd

by Anne Lundin on oktober 3, 2019, no comments

I dag har jag haft den andra heldagsföreläsningen, om autismspektrumtillstånd, inom ramen för det fyraåriga avtalet med Göteborgs stad. Förutom dessa heldagsföreläsningar, för nästan hundra personer per tillfälle, ska det genomföras ett flertal metodutbildningar. Metodutbildningarna kommer att omfatta tre heldagar och ske i betydligt mindre grupper bestående av personal som arbetar med samma individer.

Föreläsning om Samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD

by Anne Lundin on april 20, 2019, no comments

Quam är ett samarbete mellan Camilla Johansson och Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB. Vi i upplever att det blir allt vanligare med en komplex problematik där en individ har flera samtidiga funktionsnedsättningar och svårigheter. Under namnet Quam föreläser vi, bland annat, om samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd eller [...]

Framtida planer.

by Anne Lundin on april 17, 2019, no comments

Under de närmaste fyra åren kommer jag, bland annat, att ha ett avtal med Göteborg kommun för att utbilda personal i ”utbildningar inom området autismspektrumdisorder”. Uppdraget kommer att vara på deltid och det kommer att finnas utrymme för ytterligare uppdrag.


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 165