Föreläsning för blivande stödpedagoger.

by Anne Lundin on oktober 15, 2020, no comments

Tisdag och onsdag denna vecka har jag haft heldagsföreläsningar på stödpedagogutbildningen i Söderköping. Temat var kognitiva funktioner, problemskapande beteenden och kartläggning. Det var femte gången jag var där och det är alltid lika trevligt. För övrigt ägnas all ”ledig” tid åt att färdigställa webbutbildningen. Nästa vecka ska den vara klar för att delas ut till ett urval personer som ska korrekturläsa och komma med synpunkter. I mitten av november ska den vara helt klar.

Föreläsning via Teams

by Anne Lundin on september 22, 2020, no comments

Idag har jag haft en fördjupningsdag om autism för ca 115 personer. I stället för att befinna oss i en sal tillsammans har jag föreläst i ett litet konferensrum med hjälp av utvecklingsledare och tekniker. Det är svårt att föreläsa när interaktionen med publiken är begränsad men vi löste det hyfsat bra med frågor via chatt.

IMG_1370

EFTERLYSNING AV PERSONER SOM VILL MEDVERKA I EN UTBILDNING

by Anne Lundin on september 13, 2020, no comments

Quam Utbildning (som är ett samarbete mellan Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB och Camilla Johansson) håller på att utforma en omfattande webbutbildning med namnet ”Kognitiva funktioner och samsjuklighet” (Underrubrik ”Vikten av att ta hänsyn till de kognitiva funktionerna vid samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar”).

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar i verksamheter inom socialpsykiatri och enligt LSS. Vi hoppas och tror att den också kommer att vara till nytta för personer som arbetar i andra verksamheter där man ofta möter personer med funktionsnedsättningar (till exempel arbetsförmedling, skola eller socialtjänst)

I utbildningen går vi igenom några neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vi pratar om områden där personer med dessa funktionsnedsättningar ofta fungerar annorlunda än andra (central koherens, exekutiva funktioner, perceptionsavvikelser, theory of mind och kommunikation)

Vi pratar om hur vanligt det är med samsjuklighet (alltså hur vanligt det är att en person har fler än en funktionsnedsättning eller sjukdom) vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vid psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vi tar också upp missbruk, kriminalitet, ätstörningar och stress. Till sist pratar vi om strategier på organisatorisk nivå, i verksamheter inom socialpsykiatri, LSS och skola samt strategier vid enstaka möten.

Utbildningen består av en mängd inspelade föreläsningar som kompletteras med skriven text, youtubeklipp, fallbeskrivningar, bokcitat och forskning.

I utbildningen vill vi ha med inlägg från personer som själva har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom alternativt anhöriga.

Vi har med inlägg från några personer som har en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (och i vissa fall även psykisk ohälsa) men vi efterlyser personer som har en psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom som kan tänka sig att vara med.

Vi vill att bidragen rör sig inom något av ovanstående områden (samsjuklighet, kognitiva funktioner, vilket stöd man behöver från samhället och hur det har fungerat/inte fungerat o.s.v.) Bidraget kan bestå av en film eller en skriven text.

De personer som hittills medverkar har bidragit med en inspelad film där de berättar om sig själva, diagnoser, fördelarna med att till slut få en diagnos, hur det annorlunda sättet att fungera har påverkat deras liv, stöd (eller brist på stöd) från samhället med mera.

Om du är intresserad av att medverka, ta kontakt med oss på info@quamutbildning.se.

De personer som vi väljer ska medverka får som tack för hjälpen tillgång till den färdiga utbildningen. Värde cirka 4000 kronor.

Filmning av föreläsningar

by Anne Lundin on juni 23, 2020, no comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERANu befinner jag och Camilla Johansson oss på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för att filma föreläsningar som ska ingå i en omfattande webbutbildning om kognitiva funktioner vid samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Webbutbildningen är beställd av Lunds kommun men kommer att finnas tillgänglig för andra från och med oktober 2020


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 165