Filmning av föreläsningar

by Anne Lundin on juni 23, 2020, no comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERANu befinner jag och Camilla Johansson oss på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för att filma föreläsningar som ska ingå i en omfattande webbutbildning om kognitiva funktioner vid samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Webbutbildningen är beställd av Lunds kommun men kommer att finnas tillgänglig för andra från och med oktober 2020

Webbutbildning

by Anne Lundin on maj 23, 2020, no comments

På grund av covid-19 är de flesta föreläsningar inställda. Samtidigt kvarstår behovet av fortbildning.

Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB kommer därför att, i samarbete med Camilla Johansson, under namnet Quam Utbildning utveckla en webbaserad utbildning inriktad på kognitiva funktioner och samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Konsekvenser av covid-19

by Anne Lundin on april 10, 2020, no comments

Den nuvarande situationen får stora konsekvenser för arbetet som föreläsare. I uppdraget för Göteborgs stad handlar det om föreläsningar för grupper på cirka 100 personer och dessa är givetvis inställda hela våren.

Det som fortgår är handledningsuppdrag i mindre personalgrupper.

I stället ägnar jag arbetstiden åt att, tillsammans med en kollega, skriva på en bok. Det är ett ganska stort projekt och en ny utmaning. Förhoppningsvis blir den klar under 2021.

Årets första fördjupningsdagen om autism i Göteborg

by Anne Lundin on mars 10, 2020, no comments

Idag har jag genomfört årets första fördjupningsdag om autism i Göteborg för drygt 100 deltagare. Det blir ytterligare en dag den 22 september. Dessutom kommer jag att genomföra tre metodutbildningar i tre olika verksamheter. Metodutbildningarna omfattar tre heldagar och innehållet anpassas delvis till respektive personalgrupp.

22 april ska jag ha en heldagsföreläsning för socialpsykiatrin i Göteborg. Temat är kognitiva funktioner och samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Första metodutbildningen i Göteborg genomförd

by Anne Lundin on januari 9, 2020, no comments

Jag har ett fyraårigt avtal med Göteborgs stad gällande utbildning om autismspektrumtillstånd. Uppdraget består av ett antal endagsföreläsningar för grupper om 80-100 personer. Under dessa heldagsföreläsningar deltar, framför allt, personer som arbetar på boenden med särskild service samt dagliga verksamheter enligt LSS men även personer från socialpsykiatrin. Ämnet för denna heldag är teoretisk kunskap om autismspektrumtillstånd.

När samtliga personer i en personalgrupp har deltagit i denna heldagsföreläsning hålls en tredagars metodutbildning i varje enskild personalgrupp. Första dagen ägnas åt teoretisk genomgång av olika arbetsmetoder. Andra dagen fokuserar vi på det den aktuella gruppen anser vara viktigt. Dagen kan t ex ägnas åt att diskutera enskilda individer och, med hjälp av det vi har gått igenom, försöka hitta nya vägar i arbetet eller fördjupning i någon av de arbetsmetoder vi har berört under dagen innan.

Efter denna andra dag gör vi ett uppehåll då personalgruppen arbetar med det man kommit fram till. Efter några veckor träffas vi igen för uppföljning.

Under hösten genomförde jag den första metodutbildningen och upplägget känns väl genomtänkt. Samtliga deltagarna har en gemensam teoretisk bas från fördjupningsdagen samt den första av de tre metodutbildningsdagarna och kan under dag två och tre arbeta med att omvandla denna teoretiska kunskap till praktisk nytta och till ett gemensamt arbetssätt.


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 165