Föreläsning om Samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD

by Anne Lundin on april 20, 2019, no comments


annons

Quam är ett samarbete mellan Camilla Johansson och Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB.

Vi i upplever att det blir allt vanligare med en komplex problematik där en individ har flera samtidiga funktionsnedsättningar och svårigheter. Under namnet Quam föreläser vi, bland annat, om samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar samtidigt.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en kraftigt förhöjd risk att utveckla andra typer av psykisk ohälsa/sjukdom. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar ofta kognitivt annorlunda än personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detsamma gäller många personer med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vid samsjuklighet i kombination med autism och ADHD är det viktigt att ta hänsyn till dessa kognitiva skillnader.

Länk till mer information om föreläsningen Samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd och ADHD

Länk till mer information om föreläsningen i Mölndal 12-13 november

Länk till anmälan till föreläsningen i Mölndal 12-13 november.

Länk till Quam Utbildning

 

Framtida planer.

by Anne Lundin on april 17, 2019, no comments

Under de närmaste fyra åren kommer jag, bland annat, att ha ett avtal med Göteborg kommun för att utbilda personal i ”utbildningar inom området autismspektrumdisorder”.
Uppdraget kommer att vara på deltid och det kommer att finnas utrymme för ytterligare uppdrag.

Nya planer

by Anne Lundin on januari 6, 2019, no comments

I morgon börjar sista terminen i Norrköping och i mitten av februari är det 8 år långa uppdraget slut.

Det finns långt framskridna planer för en öppen föreläsning i höst med ett lite annorlunda (och förhoppningsvis angeläget) innehåll.

Mer information kommer


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/b3158/public_html/metodhandledning/wp-content/themes/ilisa/footer.php on line 164